Nazorg


 

 

De dag van de uitvaart is niet de dag dat wij u helemaal los laten.

Na een intensieve week van verdriet en afscheid nemen zijn er wellicht nog zaken die u met ons wil bespreken.

Zoals bijvoorbeeld een grafmonument, een asbestemming of een dankbetuiging / advertenties.

Daarom nemen wij na één maand nogmaals contact met u op om dit alles met u te bespreken.

 

 

 

LauDika-uitvaartverzorging, Kota Inten 12, 5263 MG te VUGHT

Tel: (06) 23 86 23 53

E-mail: info@laudika-uitvaartverzorging.nl